DESINFECTANT BACTER QUAT PH NEUTRE

Netejador bactericida, fungicida i virucida ph neutre

 • Format
  • Pistola
  • Garrafa
 • Neteja de superfícies
  • Desinfectants

 

 • Producte bactericida, fungicida i virucida de triple acció: Neta, Desinfecta i Desodoritza tot tipus de superfícies rentables.
 • Matèria activa: Clorur de benzalconi (4,56%). Compleix la norma UNE-EN 13697 i UNE-EN 14476.
 • Eficàcia testada davant el Coronavirus. Registrat per a l'ús en Indústria Alimentària.