DESINFECTANT NEO QUICK AUTO-ASSECAT

Desinfectant hidroalcohòlic bactericida i virucida

  • Format
    • Pistola
    • Garrafa
  • Neteja de superfícies
    • Desinfectants

Desinfectant hidroalcohólic per a la neteja de tot tipus de superfícies rentables i per aplicació ràpida amb auto-assecat.

Compleix la norma UNE-EN 13697 (Bactericida) i UNE-EN 14476 (Virucida).

Producte llest per al seu ús, sense dilució, aplicable en l'àmbit públic i privat, en la indústria alimentària i restauració col·lectiva.

Ràpida evaporació. No necessita aclarit. Registrat per al seu ús en Indústria Alimentària amb Nº 20-20 / 90-10.499-HA.