DESINFECTANT CLORAT BACTER CLHOR 4 L

Desinfectant clorat d'alta concentració

11.93
Format
  • Garrafa
Pes
  • Garrafa 4L
Neteja de superfícies
  • Desinfectants
  • Netejador desinfectant de màxima eficàcia per a neteja i desinfecció de superfícies resistents a el clor.
  • Alt contingut en clor lliure depurat (8% a sortida de fàbrica).
  • Garanteix l'eliminació de microorganismes.
  • No conté perfums ni colorants.
  • Autoritzat per a desinfecció ambiental de tipus general i en particular per a la Indústria Alimentària com a desinfectant de contacte en superfícies.
  • Compleix la norma UNE-EN 13697 (Bactericida i Fungicida) i UNE-EN 14476 (Virucida). Eficàcia testada davant el Coronavirus.