DESENGREIXANT D-40 BAC 4L

Desgreixador desinfectant alimentari

 • Format
  • Garrafa
 • Pes
  • Garrafa 4L
 • Neteja de superfícies
  • Desinfectants
 • Fórmula alcalina per a la neteja i desinfecció profunda de superfícies i estris.
 • Efecte 3D: Desgreixa + Desinfecta + Desodoritza en un sol pas, eliminant gèrmens patògens. 
 • Compleix la norma UNE-EN 13697 (Bactericida i Fungicida) i UNE-EN 14476 (Virucida) amb registre per a Indústria Alimentària nº 16-20/40-08.648-HA.
 • Eficàcia testada davant el Coronavirus.