DESENGREIXANT DEGRASS MULTI ECOLÓGIC

DEGRASS MULTI

5.95
  • Format
    • Pistola
    • Garrafa
  • Neteja de superfícies
    • Desengreixants

Desengreixant per a la neteja a la cuina de rajoles i altres superfícies com taulells i electrodomèstics.